PRACODAWCO, SZUKASZ STAŻYSTY?

ZAPRASZAMY DO EURO – FORUM !

Obecnie realizujemy projekt  „Aktywni i kompetentni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego młode osoby (do 30 roku życia) kształcą się w następujących zakresach tematycznych:

  • Grafik komputerowy
  • Prowadzenie spraw księgowo – kadrowych

Po ukończeniu szkolenia przewidziany jest 3 – miesięczny staż zawodowy, który przygotuje uczestników projektu do samodzielnego wykonywania pracy i pozwoli im nabyć doświadczenie w środowisku pracy.
Serdecznie zapraszamy Pracodawców prowadzących działalność o profilu zbliżonym tematycznie do wymienionych wyżej kursów, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników realizowanego przez nas projektu. Uczestnikom wypłacane będzie z funduszy przeznaczonych na realizację projektu stypendium stażowe. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów!!!

Termin rozpoczęcia staży: lipiec/sierpień 2017
Pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników na staż prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Lublinie: ul. Graniczna 4/7,8,20 – 010 Lublin telefon: 81 534 95 72, tel. kom. 512 032 350

Może Ci się również spodoba