Wniosek o przyznanie wsparcia

Udostępniamy dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego). Poniżej prezentujemy listę dokumentów do pobrania.

Wniosek o przyznanie wsparcia
Oświadczenie o VAT
Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
Oświadczenie małżonka
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Może Ci się również spodoba