Zał. 7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych