W okresie realizacji projektu, Beneficjent zrealizował poniższe zadania:

W okresie realizacji projektu, Beneficjent zrealizował poniższe zadania:

ZADANIE 1 – Opracowanie metodyki badań i określenie koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności narzędzia.

Okres realizacji ZADANIA 1: 01-02/2017 

ZADANIE 2 – Opracowanie specyfikacji wzorca/ modelu aplikacji „kreator ćwiczeń interaktywnych” i aplikacji „monitorowanie zachowań użytkownika”

Okres realizacji ZADANIA 2: 03-05/2017 r.

ZADANIE 3 – Opracowanie wzorca/modelu aplikacji „kreator ćwiczeń interaktywnych” aplikacji „monitorowanie aktywności użytkownika” oraz przeprowadzenie badań możliwości technicznych określonych w specyfikacji.

Etap 1 – PRACE PROGRAMISTYCZNE

Etap 2 – PRACE BADAWCZE dot. możliwości technicznych rozwiązań innowacyjnych

Etap 3 – PRACE BADAWCZE testujące pozostałe funkcjonalności narzędzia

Etap 4 – UTWORZENIE 200 ćwiczeń interaktywnych

Okres realizacji zadania 3: 06-12/2017 r.  

ZADANIE 4 – Przeprowadzenie badań na grupie docelowej

Okres realizacji: 01-03/2018 r.   

ZADANIE 5 – Weryfikacja specyfikacji narzędzi na podstawie wyników badań oraz stworzenie prototypu kreatora ćwiczeń interaktywnych z zaimplementowaną aplikacją do monitorowania zachowań użytkownika do kreatora ćwiczeń.

Okres realizacji: 04-05/2018 r.

ZADANIE 6 – Prace testowe nad kreatorem ćwiczeń poprzez tworzenie ćwiczeń interaktywnych oraz przeprowadzenie korekt narzędzia.

Okres realizacji: 06-09/2018 r.

Z dniem 31.10.2018 r. Beneficjent zakończył realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem Projektu.

Może Ci się również spodoba