woj. Dolnośląskie

Projekty realizowane w regionie województwa dolnośląskiego:
dolnoslaska-akademia-ict

Projekt “Dolnośląskie Akademia ICT” realizowany jest na terenie 12 powiatów województwa dolnośląskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem (wymóg wykształcenia nie dotyczy osób w wieku pow. 50 r.ż.). W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania IT na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Każde szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe.


dolnoslaska-akademia-jezykowa

Projekt Dolnośląska Akademia Językowa realizowany jest na terenie 12 powiatów województwa dolnośląskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem (wymóg wykształcenia nie dotyczy osób w wieku pow. 50 r.ż.). Oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego na poziomie A1/A2 kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.


dolnoslaskie-forum-aktywizacji
Projekt “Dolnośląskie Forum Aktywizacji” realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, bezpłatne szkolenia z zakresu zielonej gospodarki, kończące się nabyciem kompetencji i kwalifikacji, płatne trzymiesięczne staże, pośrednictwo pracy, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów oraz dla osób, które najszybciej ukończą wsparcie dodatek relokacyjny.