woj. Świętokrzyskie

Projekty realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego:

aktywator-sukcesu

Projekt “Aktywator Sukcesu” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy objęcie Indywidualnym Planem Działania, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu, pośrednictwo pracy, grupowe poradnictwo zawodowe oraz 3-miesięczny płatny staż u pracodawcy z szansą na zatrudnienie.

Do składania zgłoszeń zapraszamy mieszkańców województwa w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), w tym zwłaszcza osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne.


swietokorzyskie-forum-aktywizacji

Projekt “Świętokrzyskie Forum Aktywizacji” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do udziału zapraszamy osoby młode, w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się i niekształcące, zamieszkujące województwo świętokrzyskie.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją lub nadaniem uprawnień, 3-miesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty poradnictwa zawodowego oraz opiekę doradcy zawodowego przez cały cykl wsparcia.