WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYANANIE WSPARCIA W RAMACH II TURY

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych w postaci wstępnej listy rankingowej.

Informujemy również, że zgodnie z regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, w związku z możliwą procedurą odwoławczą, upublicznienie ostatecznej listy rankingowej może nastąpić w terminie kolejnych 10 dni roboczych.

Lista rankingowa 

Może Ci się również spodoba