Znak sprawy: Quizer/RR-1/2017

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY – dotyczy CZĘŚCI I i II:

Data: 17/06/2017 r.

KAJNET Małgorzata Jurak Lublin


Znak sprawy: Quizer/RR-1/2017 – Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe

Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16

Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zakupu NOWEJ aparatury naukowo-badawczej i dysków twardych opisanych w zadaniach 1-7 w pkt. 3. załączonych dokumentów

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego ogłoszenia i składania ofert w terminie:

21 maja 2017 r. do  godz. 23.59.

Zapytanie ofertowe QuizerZO-RR 1 12 05 2017

Zapytanie ofertowe QuizerZO-RR 1 12 05 2017

Może Ci się również spodoba