Znak sprawy: Quizer/ZO-4/2017

Informacja o wybranym Wykonawcy
Załącznik


Znak sprawy: Quizer/ZO-4/2017 – Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe, Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16  – ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe.docx
Zapytanie ofertowe.pdf

Może Ci się również spodoba