Znak sprawy: Quizer/ZO-5/2017

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Marzena Kowaluk-Romanek (19/10/2017 r.) oferta cenowa 3200,-PLN/40h/1-miesiac


Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe, Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku PRACOWNIKA BADAWCZEGO członka zespołu badawczego do realizacji zadań w ramach Projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” realizowanego przez Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego ogłoszenia i składania ofert w terminie:
do 20 października  2017 do  godz. 9.00.

Zapytanie ofertowe QuizerZO-5 OGL (doc)

Zapytanie ofertowe QuizerZO-5 OGL(pdf)

Może Ci się również spodoba