Zwroty kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi

Informujemy, że w ramach projektu Uczestniczki mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zamieszczonym niżej regulaminie zwrotu kosztów.

Regulamin zwrotu kosztów 

Zwrot kosztów dojazdu:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

Formularz z dowodami poniesionych kosztów dojazdu

Oświadczenie przewoźnika 

Oświadczenie o wykorzystaniu własnego środka transportu 

Zwrot kosztów opieki:

Wniosek o zwrot kosztów opieki 

 

Może Ci się również spodoba