Angielski i komputer na 50 z plusem

Projekt „ANGIELSKI I KOMPUTER NA 50 Z PLUSEM” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było podniesienie wśród uczestników umiejętności obsługi komputera i znajomości języka angielskiego.

Grupę docelową stanowiło 100 osób powyżej 50-go roku życia, pracujących lub zamieszkałych w województwie lubelskim.

W projekcie zrealizowano szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 dla 5 dziesięcioosobowych grup, w wymiarze 120 godzin dydaktycznych na grupę. Realizacja szkoleń trwała średnio 7 miesięcy. Zajęcia odbywały się w pracowni językowej ze słuchawkami oraz wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Udział w szkoleniu kończył egzamin TELC dla każdego uczestnika na odpowiednim poziomie.

Ponadto pięć dziesięcioosobowych grup uczestników wzięło udział w kursie komputerowym w wymiarze 60 godzin dydaktycznych na grupę. Program szkolenia obejmował podstawy obsługi komputera oraz posługiwania się Internetem, wyszukiwania informacji z różnych dziedzin życia, aktywnego korzystania z e-usług  przygotowując uczestników do egzaminu ECDL e-citizen.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy skorzystali ze warsztatów psychologicznych, podczas, których przedstawiono metody przezwyciężania barier językowych, elementy psychologii języka, metody efektywnej nauki.

Projekt realizowano w okresie 01.02.2009-30.07.2010 na terenie Lublina.