Dostosowanie kreatora ćwiczeń e-learningowych do potrzeb osób z utrudnionym dostępem do edukacji

Projekt
Kontakt  

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2022 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe

NR projektu: RPLU.01.02.00-06-0012/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2020 – 31.07.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 800 973,39 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 139 563,27 PLN

CELEM projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna poprzez uruchomienie pierwszej produkcji 2 innowacji produktowych: komponentu kompatybilnego z platformą interaktywną Quizer.pl umożliwiającego tworzenie ćwiczeń interaktywnych dostosowanych wg normy WCAG 2.0 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. narządu wzroku i słuchu) oraz aplikacji pozwalającej na uchronienie cyfrowych materiałów przed nieautoryzowanym dostępem, będących wynikiem prac B+R realizowanych we współpracy z ośrodkiem badawczym, w obszarze informatyka i automatyka, do 31.07.2022 roku.

ZADANIA obejmują badania przemysłowe w celu oceny możliwości wytworzenia prototypu komponentu do platformy Quizer.pl umożliwiającego tworzenie ćwiczeń dostosowanych wg normy WCAG 2.0 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. narządu wzroku i słuchu) oraz aplikacji umożliwiającej zabezpieczenie nowoczesnych treści oraz eksperymentalnych prac rozwojowych obejmujących stworzenie komponentu kreatora umożliwiającego tworzenie ćwiczeń dostosowanych wg normy WCAG do potrzeb osób niepełnosprawnościami (m.in. narządu słuchu, wzroku) oraz aplikacji, która pozwoli na uchronienie cyfrowych materiałów przed nieautoryzowanym dostępem. Projekt oparty jest na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych lub komunikacyjnych w pracach badawczych w obszarze inteligentnego e-learningu ODBIORCAMI produktów będą przede wszystkim podmioty działające w sektorze edukacji, w tym placówki edukacyjne i podmioty szkoleniowe oferujące innym podmiotom treści interaktywne, a także klienci indywidualni.

KLUCZOWE REZULTATY obejmują przy przychody ze sprzedaży licencji.