woj. Podkarpackie

Projekty realizowane w regionie województwa podkarpackiego:

centrum-kompetencji-jezykowych

Projekt „Centrum Kompetencji Językowych” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.
Do udziału zapraszamy osoby bez zatrudnienia w wieku 25 lat i więcej, mieszkające i/lub uczące się w województwie podkarpackim.

Na osoby, które zechcą wziąć udział w projekcie czekają szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B2 oraz z języka niemieckiego na poziomie A2.

Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


podkarpackie-forum-kwalifikacji-jezykowych

Projekt „Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.
Do udziału zapraszamy w wieku powyżej 25 lat o niskich kwalifikacjach [wykształcenie max. ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)], które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa podkarpackiego.

Na osoby, które zechcą wziąć udział w projekcie czekają szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2 oraz B2. Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).