Platforma do propagowania multimedialnych treści edukacyjnych w Internecie – SprytneSEO.pl

Logo SprytneSEO i UE

umowa o dofinansowanie nr: RPLU.03.07.00-06-0075/20
WARTOŚĆ PROJEKTU: 738 000,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 420 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 -30.06.2023

CELEM projektu jest wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu inteligentnej specjalizacji regionu, tj. informatyka i automatyka, w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej Platformy do propagowania multimedialnych treści edukacyjnych w Internecie oraz wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego Wnioskodawcy.

Platforma składa się z następujących modułów:

Moduł Publikator

Moduł Generator Unikalnych treści

Moduł Kreator SEO

Moduł Trigger marketingowy

Moduł Aplikacji mobilnej

Dodatkowo wdrożona zostanie regionalna innowacja nietechnologiczna o charakterze organizacyjnym. Planowany jest także rozwój współpracy z jednostką naukową dla optymalnego wdrożenia innowacji.

W efekcie uruchomiona zostanie sprzedaż nowego produktu w postaci Platformy do propagowania multimedialnych treści edukacyjnych w Internecie mająca kluczowe znaczenie dla budowania i wzmacniania potencjału Wnioskodawcy.

Odbiorcami będą: szkoły, firmy szkoleniowe, instytucje państwowe, uczelnie, wydawnictwa oraz klienci indywidualni z całego kraju.