Real Life Context – English for Seniors

NUMER WNIOSKU: 2020-1-PL01-KA204-081771
PRZYZNANE DOFINANSOWANIE: 146 849,00 EUR

Trzy organizacje specjalizujące się w dziedzinie nauczania języków obcych, z Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii, zdiagnozowały wspólny problem braku wystarczających kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego seniorów przy użyciu nowoczesnych technologii oraz brak praktycznych materiałów do nauki języka angielskiego dla osób starszych.

Dlatego postanowiły połączyć swoje siły, doświadczenie i umiejętności w ramach programu ERASMUS+ realizując projekt „Real Life Context – English for Seniors”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych, które będą wspierać kompetencje seniorów w zakresie języka angielskiego, jak również w zakresie kompetencji cyfrowych.

Najważniejszymi celami projektu są:

• Stworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej dedykowanych lektorom języka angielskiego pracującym z seniorami;

• Podniesienie kluczowych kompetencji u seniorów w zakresie wielojęzyczności (język angielski) oraz cyfrowych

Witryna projektu: https://www.reallifecontext.eu/pl