Wsparcie w ramach projektu ICT

Logotypy Mazowsze

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Do pobrania Kontakt

Wsparcie w ramach projektu

Projekt „Mazowiecka Akademia ICT” zakłada organizację 5 edycji szkoleniowych. W każdej edycji uruchomione zostaną 3 grupy (2 grupy na poziomie A i 1 grupa na poziomie B). Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących po 12 osób, częstotliwość zajęć 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne. Czas trwania jednego kursu wyniesie średnio 3 miesiące.
Przyporządkowanie do grupy na podstawie testu rekrutacyjnego.
Program nauczania opracowany zgodnie z Digital Competence Framework. Uczestnicy opanują 21 kompetencji cyfrowych z 5 głównych obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników weźmie udział w egzaminie zewnętrznym, który w obiektywny sposób potwierdzi uzyskane kompetencje. Egzamin zostanie przeprowadzony na platformie egzaminacyjnej online. Certyfikacja umożliwi uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje w poszczególnych obszarach. Warunkiem ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie minimum 80 % oraz zaliczenie testów wewnętrznych na poziomie co najmniej 60%.

Planowane terminy poszczególnych edycji:
I Edycja: 01.2017 – 04.2017
II Edycja: 04.2017 – 07.2017
III Edycja: 07.2017 – 10.2017
IV Edycja: 10.2017 – 01.2018
V Edycja: 01.2018 – 03.2018