O projekcie PI

News
Projekt  Kontakt

Okres realizacji projektu: 2017-06-01 – 2019-07-31

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka do 31.07.2019.

Cel badań to wypracowanie koncepcji o charakterze pedagogicznym i metodycznym przedstawiającej możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jako rozwiązania prowadzącego do wspomagania procesu uczenia się.

Portal będzie składał się z:

  • modułu diagnostycznego (interaktywne narzędzie o charakterze testowo-ankietowym wskazujące na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce),
  • modułu edukacyjnego (platforma interaktywna zawierająca edukacyjne ćwiczenia multimedialne wspomagające procesy myślowe i umiejętności z różnych obszarów edukacji)
  • modułu eksperckiego (moduł zawierający artykuły specjalistów, fora dla rodziców, porady i wskazówki pedagogów dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/dysfunkcjami różnego rodzaju).

Ćwiczenia interaktywne oparte będą o zasady określone na podstawie przeprowadzonych badań i uporządkowane na platformie zgodnie z blokami tematycznymi i kategoriami wiekowymi. Platforma wdrażana w ramach projektu będzie pierwszym na rynku polskim kompleksowym rozwiązaniem edukacyjnym służącym podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu w oparciu o materiały edukacyjne online dostosowane do potrzeb tych dzieci na podstawie wyników badań.