Kontakt PI

News
Projekt  Kontakt

Informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie  Euro-Forum Marek Gudków:

Graniczna 4/7,8, II piętro

20-010 Lublin,

pod numerem telefonu: 81 534 95 72

oraz pisząc na następujący adres email: info@euro-forum.lublin.pl