Projekt Ogólnopolski

Fundacja VCC działając jako Lider wraz z Euro-Forum Marek Gudków działającym jako Partner realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego”.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez kadrę realizującą zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego i usprawnienie procesu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych do grudnia 2019r.

Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są: kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego poprzez utworzenie i udostępnienie zgodnych z aktualnym
prawem oświatowym materiałów zawodoznawczych w atrakcyjnej multimedialnej formie wspierających proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

W ramach projektu zostanie przygotowana informacja zawodoznawcza wraz z obudową multimedialną dla 115 zawodów dla poszczególnych grup wiekowych w podziale na:
a. zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z przeznaczeniem dla uczniów ostatnich lat szkoły podstawowej oraz młodzieży i dorosłych;
b. zawody „dla dzieci” – z przeznaczeniem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Wartość projektu: 14 710 813,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 12 398 273,79 PLN