QUIZER VR – PRACE B+R W CELU WDROŻENIA KOMPONENTU VR DO KREATORA E-LEARNINGU QUIZER

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego 2021-2027
Numer umowy o dofinansowanie: FELU.01.03-IP-01-0016/23
Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.10.2025
Wartość projektu: 3 417 586,80 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2 442 748,80

PRZEDMIOTEM PROJEKTU QuizerVR jest stworzenie i wdrożenie komponentu wirtualnej rzeczywistości (VR) do kreatora e-learningu Quizer. Dzięki temu powstanie innowacyjne narzędzie e-learningowe umożliwiające tworzenie interaktywnych szkoleń w technologii VR. Projekt dotyczy innowacji produktowej w skali regionalnej w woj. lubelskim.

OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU to:

  • dostępność innowacyjnego narzędzia e-learningowego VR na rynku lubelskim, umożliwiającego tworzenie interaktywnych szkoleń dla przemysłu i edukacji;
  • wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej instytucji w regionie przez nowoczesne narzędzie odpowiadające na potrzeby rynku;
  • poprawa jakości procesu nauczania w edukacji i przemyśle przez nowatorskie metody, bazujące na immersyjnym doświadczeniu;
  • wzrost świadomości i akceptacji technologii VR w edukacji w woj. lubelskim, przyczyniające się do rozwoju branży e-learningowej.

ETAPY PROJEKTU:
ETAP I – Badania przemysłowe – zadanie będzie polegać na określeniu wymagań narzędzia i doborze technologii, a następnie zaprojektowaniu pre-prototypów narzędzia, w tym Edytora Scen VR i Modułu Zarządzania i Dystrybucji Quizów. Kolejnym etapem będzie utworzenie prototypów QuizerVR, kodowanie makro- modułów i testowanie funkcjonalności.
ETAP II – Eksperymentalne prace rozwojowe – zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu zintegrowanego prototypu i opracowaniu finalnej wersji narzędzia.
ETAP III – Prace przedwdrożeniowe oraz prace wdrożeniowe. Etap wdrożeniowy obejmie wprowadzenie wyników badań do firmy oraz uruchomienie produkcji oprogramowania w formie kursów e-learningowych VR. Wdrożenie będzie obejmować tworzenie kursów demonstracyjnych i instruktażowych dla przemysłu oraz kursów szkoleniowych dla sektora edukacji.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowić będą osoby i instytucje korzystające z rezultatów projektu:

  • instytucje edukacyjne (szkoły na różnych etapach edukacyjnych, uczelnie wyższe), które chcą oferować swoim uczniom i studentom kursy e-learningowe;
  • firmy szkoleniowe i edukacyjne, które oferują kursy online swoim klientom i pracownikom;
  • korporacje/firmy, które szkolą swoich pracowników i potrzebują narzędzia do tworzenia i zarządzania szkoleniami online (w tym w przemyśle, firmy produkcyjne);
  • indywidualni twórcy i trenerzy e-learningowi, którzy chcą stworzyć i sprzedawać swoje kursy online;
  • organizacje non-profit (stowarzyszenia i fundacje), które chcą oferować darmowe lub płatne kursy online dla swoich członków i społeczności.

Realizacja projektu przyczynia się do realizacji Celu szczegółowego 1(i) rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii FEL 2021-2027 poprzez realizację prac B+R w obszarze inteligentnego e-learningu prowadzących do uzyskania wyników badań możliwych do wprowadzenia w działalności gospodarczej Euro-Forum.
Projekt badawczo-wdrożeniowy ma na celu wypracowanie innowacji produktowej, tj. innowacyjnego narzędzia e-learningowego, które umożliwi tworzenie interaktywnych ćwiczeń edukacyjnych w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), wpłynie m.in. na wzrost znaczenia badań i innowacji na rynku regionalnym województwa lubelskiego, a także zwiększy skalę i zakres wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych do gospodarki województwa.