Kategoria: Portal internetowy w obszarze edukacji online

O projekcie

W dniu 26/04/2017 r. została podpisana przez Euro-Forum Marek Gudków z Lubelską Agencją Przedsiębiorczości w Lublinie Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0288/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u...