ZAPYTANIE OFERTOWE PI/ZO-1/2017 z dnia 20/06/2017 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY – dotyczy CZĘŚCI I i II:

Data: 30/06/2017 r.

dr Marzena Kowaluk-Romanek, Lublin


Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 w związku z realizacją projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu”, zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na dostarczenie przez Wykonawcę (zakup przez Zamawiającego) wartości niematerialnych i prawnych w formie artykułów i publikacji w tematyce dotyczącej: trudności w uczeniu się (łącznie 3 artykuły) i wczesnego rozpoznawania dysfunkcji takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia itp. (łącznie 5 artykułów).

Termin złożenia oferty:  27 czerwca 2017 r. do  godz. 23.59

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczone są w załączniku.

PI ZO 1 2017 moduł ekspercki 20 06 2017

PI ZO 1 2017 moduł ekspercki 20 06 2017

Możesz również polubić…