Pomorskie

Projekty realizowane na terenie województwa pomorskiego:

Pomorze możliwości

Projekt ,,(Po)morze możliwości” jest realizowany na terenie województwa pomorskiego. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałych lub pracujących w województwie pomorskim, w tym w szczególności:

  • znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
  • będących w wieku ponad 50 lat
  • o niskich kwalifikacjach max. ISCED3

zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/kompetencji w zakresie dotyczącym znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub ICT. W ramach projektu oferujemy szkolenia językowe lub komputerowe na różnych poziomach zaawansowania wraz z możliwością uzyskania certyfikatów TELC (j. ang., niem.) lub zgodnego ze standardem DIGCOMP (ICT).