Lubelskie

Projekty realizowane w regionie województwa lubelskiego:


Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.


quizerProjekt ,,Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” realizowany jest w województwie lubelskim i ma na celu przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację województwa  lubelskiego – informatyka i automatyka – KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy – multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika.