Lubelskie

Projekty realizowane w regionie województwa lubelskiego:


QUIZER VR – PRACE B+R W CELU WDROŻENIA KOMPONENTU VR DO KREATORA E-LEARNINGU QUIZER

Projekt współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Numer umowy o dofinansowanie: FELU.01.03-IP-01-0016/23
Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.10.2025
Wartość projektu: 3 417 586,80 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2 442 748,80

PRZEDMIOTEM PROJEKTU QuizerVR jest stworzenie i wdrożenie komponentu wirtualnej rzeczywistości (VR) do kreatora e-learningu Quizer. Dzięki temu powstanie innowacyjne narzędzie e-learningowe umożliwiające tworzenie interaktywnych szkoleń w technologii VR. Projekt dotyczy innowacji produktowej w skali regionalnej w woj. lubelskim.


Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe