Lubelskie

Projekty realizowane w regionie województwa lubelskiego:

Projekt  „Aktywni i kompetentni” skierowany jest do 100 osób zamieszkujących w województwie lubelskim  w powiatach m.Lublin, lubelskim, lubartowskim w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w tym szczególnie niezarejestrowanych w urzędach pracy. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, bezpłatne szkolenia zawodowe, płatne trzymiesięczne staże, pośrednictwo pracy, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów.


komputer-bez-tajemnic

Projekt „Komputer bez tajemnic” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2016 r. do 30.11.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania IT na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Każde szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe.


Projekt „Lubelskie Kompetencje Językowe” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym. Oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B2. Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC.


Projekt „MÓJ BIZNES!” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące na Lubelszczyźnie. Oferowane wsparcie obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, a dla minimum 80% uczestniczek dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączoną ze wsparciem pomostowym (finansowym i doradczym) w pierwszym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.


quizerProjekt ,,Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” realizowany jest w województwie lubelskim i ma na celu przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację województwa  lubelskiego – informatyka i automatyka – KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy – multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika.