Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych

Projekt Rekrutacja Wsparcie szkoleniowe Do pobrania Harmonogramy Kontakt

O PROJEKCIE

Projekt „Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków we współpracy z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej. Wartość projektu wynosi 1 035 489,00 PLN w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 931 940,09 PLN

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 31.03.2021 r.

 

Celem Projektu jest wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 480 osób dorosłych z terenu woj. podkarpackiego poprzez realizację szkoleń z j. angielskiego i niemieckiego prowadzących do uzyskania certyfikatu TELC. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Do projektu mogą zgłosić się osoby powyżej 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w miejscowościach o populacji do 25 tysięcy mieszkańców na obszarze województwa podkarpackiego. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane będą osoby, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • posiadają maksymalnie średnie wykształcenie,
  • są w wieku 50 lat i więcej,
  • są rodzicami samotnie wychowującymi lub posiadającymi Kartę Dużej Rodziny,
  • są osobami z niepełnosprawnościami.

 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest całkowicie bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma:

  • Szkolenie językowe (120 godzin zajęć) na poziomie podstawowym A lub B przygotowujące do egzaminu TELC.
  • Możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje językowe.
  • Materiały szkoleniowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń).