Wsparcie szkoleniowe PCKJ

Projekt Rekrutacja Wsparcie szkoleniowe Do pobrania Harmonogramy Kontakt

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Projekt „Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych” zakłada organizację szkoleń z języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomach A oraz B. Przewiduje się realizację kursu języka angielskiego dla 420 osób i kursu języka niemieckiego dla 60 osób.

Uczestnicy przyporządkowani będą do odpowiednich grup na podstawie indywidualnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Poszczególne szkolenia liczą 120 godzin dydaktycznych i odbywać się będą od 2 do 3 razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny dydaktyczne. Łączna długość szkolenia wynosi 5 miesięcy.

Program nauczania opracowany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i przygotuje uczestników do międzynarodowego egzaminu TELC umożliwiającego uzyskanie uznawanego w UE certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje językowe.

Niezależnie od tego, po zakończeniu kursu każdy z uczestników uzyska zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie minimum 80% łącznej godzin zajęć oraz zaliczenie końcowych testów wewnętrznych na poziomie co najmniej 60%.