Kategoria: Quizer

W okresie realizacji projektu, Beneficjent zrealizował poniższe zadania:

W okresie realizacji projektu, Beneficjent zrealizował poniższe zadania: ZADANIE 1 – Opracowanie metodyki badań i określenie koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności narzędzia. Okres realizacji ZADANIA 1: 01-02/2017  ZADANIE 2 – Opracowanie specyfikacji wzorca/...

Znak sprawy: Quizer/ZO-5/2017

Informacja o wybranym Wykonawcy: Marzena Kowaluk-Romanek (19/10/2017 r.) oferta cenowa 3200,-PLN/40h/1-miesiac Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Znak sprawy: Quizer/RR-1/2017

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY – dotyczy CZĘŚCI I i II: Data: 17/06/2017 r. KAJNET Małgorzata Jurak Lublin Znak sprawy: Quizer/RR-1/2017 – Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego...

Znak sprawy: Quizer/ZO-4/2017

Informacja o wybranym Wykonawcy Załącznik Znak sprawy: Quizer/ZO-4/2017 – Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w...

0

Znak sprawy: Quizer/ZO-3/2017

Informacja o wybranym Wykonawcy Szczegóły Znak sprawy: Quizer/ZO-3/2017 – Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w...