2Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa uczestnictwa w projekcie od 05.05.2017