Edukacja dla najmłodszych

Projekt „EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH” realizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu było przygotowanie dzieci w wieku 2-4 lat do podjęcia nauki przedszkolnej.

Grupę docelową stanowiło  30 dzieci oraz 30 rodziców z terenu miasta Lubartów.

Udział dzieci w projekcie obejmował liczne zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne przygotowujące do przebywania w środowisku rówieśników i podjęcia nauki w przedszkolu.

Rodzice brali udział w zajęciach dotyczących procesu wychowania dzieci, podczas których poruszana była tematyka zrozumienia potrzeb dziecka, wchodzenia w relacje z nim, jego trudności emocjonalnych, jak również trudności w pełnieniu funkcji ojca lub matki.

Projekt realizowano w Lubartowie okresie 01.02.2012-31.07.2012.