Multimedialna szkoła

Projekt „Multimedialna szkoła” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe.

Celem projektu był wzrost i podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycielek i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi komputerowych i technologii informatycznych, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych ze wskazaną tematyką.

Grupę docelową stanowiło 160 nauczycielek i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, uczących na obszarach wiejskich województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w następujących szkoleniach:

KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, w którym poznali, jak nauczyć dzieci administrować systemem komputerowym, jak tworzyć tekst i rysunki i uzyskali certyfikat ECCC ,,Komputer w edukacji wczesnoszkolnej”

MULTIMEDIA W DYDAKTYCE, w którym poznali, jak nauczać z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tworzyć prezentacje multimedialne i diagramy i uzyskali certyfikat ECCC ,,Multimedia w dydaktyce”

E – NAUCZANIE, w którym poznali sposoby tworzenia ćwiczeń multimedialnych, metody korzystania z platformy internetowej i uzyskali certyfikat ECCC ,,E-Nauczenie”.

MULTIMEDIALNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO, w którym poznali metody nauczania języka obcego z wykorzystaniem platformy internetowej i uzyskali certyfikat ECCC ,,Multimedia w dydaktyce”

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY EFEKTYWNEGO NAUCZANIA, w którym zostały przeprowadzone warsztaty emisji głosu oraz przedstawiono sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczyciela i ucznia.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na terenie całego województwa lubelskiego.