Opolskie kompetentne kadry

Projekt „Opolskie Kompetentne Kadry” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży budowlanej i architektów z województwa opolskiego.

Grupę docelową stanowiło 38 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników lub przedstawicieli kadry zarządzającej z terenu województwa opolskiego.

Program projektu obejmował szkolenia z zakresu systemów dociepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystania surowców wtórnych w procesie budowy oraz audytu energetycznego.

63 uczestników uzyskało certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.12.2014r. do 31.07.2015r. na terenie całego województwa opolskiego.