Rekrutacja CKJ

Aktualności Projekt  Rekrutacja  Kontakt

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu w momencie uzyskania pierwszej formy wsparcia.

Formularz dostępny jest na TUTAJ oraz w Biurze Projektu w przy ul. Grunwaldzka 44/3, 37-700 Przemyśl,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE:

 • wiek: 25 lat i więcej
 • poziom kwalifikacji: wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (ISCED3)
 • zamieszkiwanie lub nauka na terenie województwa podkarpackiego
 • zgłaszanie z własnej inicjatywy chęci podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego

Ponadto Uczestnik Projektu musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, ISCED3)
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • Osoby Wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
 • Osoby powyżej 50 roku życia

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

 • Kobiety +1
 • Osoby powyżej 50 roku życia +1
 • Osoby pozostające bez pracy przez min. 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu  +2 pkt
 • Osoby pozostające bez pracy z powodu urodzenia i wychowywania dziecka +2 pkt

Informacje o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Logo projektu