Wykaz sektorów wykluczonych z mozliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia