Turystyczna Lubelszczyzna

Projekt „Turystyczna Lubelszczyzna” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności minimum 160 mikroprzedsiębiorstw z branży turystycznej przez podniesienie kwalifikacji 228 pracowników/pracowniczek oraz kadry zarządzającej w okresie 01.08.2013 r. – 31.10.2014 r.

W ramach realizacji projektu: „ Turystyczna Lubelszczyzna” uczestnicy skorzystali z następujących szkoleń:

1. Język angielski w turystyce – z podziałem na dwa moduły godzinowe:

  • 5 grup 12 osobowych – 60h
  • 10 grup 12 osobowych – 120h

Szkolenie językowe przyczyniło się do rozwoju praktycznej znajomości j. angielskiego z branży turystycznej u 180 uczestników. Kurs prowadzony był metodą komunikatywną z wykorzystaniem słownictwa używanego w branży turystycznej.

2. Profesjonalna obsługa klienta – z podziałem na dwa moduły:

  • Obsługa klienta trudnego w turystyce:

Uczestnicy nabyli umiejętność obsługi klienta w branży turystycznej przez poznanie m.in. typów zachowań klientów, sposoby radzenia sobie z klientem trudnym.

  • Ciekawe miejsca na Lubelszczyźnie – Uczestnicy zdobyli wiedzę o zabytkach i atrakcjach turystycznych i kulturalnych regionu lubelskiego.

3. Bezpieczeństwo za kierownicą i pierwsza pomoc w turystyce – z podziałem na dwa moduły:

  • Szkoła bezpiecznej jazdy

Uczestnicy nabyli umiejętność jazdy samochodem w trudnych warunkach.

  • Pierwsza pomoc: 8 h
  • Uczestnicy nabyli praktyczną umiejętności udzielania pierwszej pomocy w wypadku.
  • Techniki sprzedaży w turystyce – 48h

Uczestnicy w trakcie wykładów i prezentacji zdobyli wiedzę o potrzebach klientów usług turystycznych, procesie sprzedaży, organizacji czasu pracy oraz prezentacji oferty.

Uczestnicy dobrze ocenili poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

Realizacja projektu pozwoliła na spełnienie wszystkich rezultatów i produktów założonych  wniosku o dofinansowanie.