Wsparcie w ramach projektu DICT

logotypy-ue-dolny-slask-2

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Kontakt

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki nabędą umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez udział w szkoleniach komputerowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą:

  1. swobodnie przeglądać, szukać i filtrować, oceniać, przechowywać i wyszukiwać informacje
  2. wykorzystywać narzędzia cyfrowe i aplikacje, dzielić się informacjami i zasobami, współpracować z wykorzystaniem narzędzi ICT, znać netykietę, zarządzać tożsamością cyfrową
  3. tworzyć, integrować i przetwarzać treści, przestrzegać prawa autorskiego i licencji, programować
  4. korzystać z narzędzi do ochrony: danych osobowych, zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, chronić środowisko
  5. rozwiązywać problemy techniczne, rozpoznawać potrzeby i narzędzia do rozwiązywania problemów technicznych, innowacyjnie wykorzystywać technologie, rozpoznawać braki w zakresie kompetencji cyfrowych

Każde szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.