Wsparcie w ramach projektu WCA

News Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Wsparcie w ramach projektu

Logo projektu Wielkopolskie Centrum AktywizacjiKażdy Uczestnik Projektu zostanie objęty wsparciem w zakresie:

 1. Indywidualny Plan Działania (IPD), Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, Kształtowanie kompetencji miękkich

Etap I: Spotkanie wprowadzające (2h/os) – zbadanie cech osobowościowych, oczekiwań, przekonań i motywacji UP, przyczyn pozostawania bez pracy, dobór odpowiedniego doradcy (opiekuna). Drugie spotkanie (2h/os.) – opracowanie IPD, określenie wsparcia, budowanie relacji z opiekunem.

Etap II: Dwa spotkania (2 x 2h/os.) –  m.in. praca nad pozytywnym wizerunkiem, kształtowaniem zdolności interpersonalnych, analizie szans na rynku pracy, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, weryfikacja realizacji IPD, ewentualnie zmiana mapy wsparcia.

Etap III: Kształtowanie kompetencji miękkich (średnio 4h/os.) – m.in. spotkania ze specjalistami ds. HR, trenerami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, psychologami, kształtowanie wizerunku itp.

 1. 2.   Kształtowanie kompetencji twardych – szkolenia zawodowe dobierane na podstawie potrzeb i predyspozycji poszczególnych UP. Zajęcia w grupach średnio 12-osobowych, do wyboru jedno z następujących szkoleń:

  §  „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” – 1 grupa x 96 godzin + kurs prawa jazdy 60 godzin

  §   „Opiekunka osób starszych” – 3 grupy x 160 godzin

  §  „Pracownik obsługi biurowej z modułem IT” – 3 grupy x 160 godzin

  §  „Webmaster – programowanie aplikacji internetowych” – 1 grupa x 176 godzin

  §  „Księgowość komputerowa z elementami rachunkowości zarządczej” – 2 grupy x 160 godzin

Wszystkie szkolenia zakończą się egzaminami zewnętrznymi i uzyskaniem certyfikatu /dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

 1. Kształtowanie kompetencji zawodowych – staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie środowiska pracy i wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji w praktyce. Staże dobierane będą w oparciu o IPD i będą kontynuacją zaplanowanej ścieżki wsparcia. Czas trwania stażu to 3 miesiące.

4.           Wejście na rynek pracy (dwa spotkania po 1,5 godziny) – ostatni etap aktywizacji zawodowej. Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, prezentacja potencjalnych ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty. Przedstawione zostaną również propozycje dotyczące staży/praktyk, edukacji/szkoleń zgodnych z sylwetką zawodową UP.