Zapytanie ofertowe – WCA/2/DZ

Informacja o wyniku postępowania – plik do pobrania

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt nr RPWP.06.02.00-30-0196/15, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie przez doradcę zawodowego (opiekuna) indywidualnych spotkań w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu.

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – WCA/2/DZ
Załączniki do zapytania ofertowego – WCA/2/DZ

Możesz również polubić…