Miesięczne Archiwum: czerwiec 2017

Harmonogram szkolenia – „Pracownik administracyjny i gospodarowania odpadami” grupa II/PAGO/DFA

W dniu 3 lipca rozpoczynamy szkolenie Pracownik administracyjny i gospodarowania odpadami – 120 godzin dydaktycznych podczas, którego uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu: prowadzenia dokumentacji biurowej, archiwizacji, programów komputerowych w pracy biurowej, przepisów...

INDWIDUALNE PLANY DIAŁANIA GR III

W dniach 29.06.2017-12.07.2017 r. odbędzie się doradztwo zawodowe w formie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników II grupy szkolenia „Pracownik administracyjny i gospodarowania odpadami” Harmonogram realizacji wsparcia_IPD_gr III

Rekrutacja rozpoczęta

INDWIDUALNE PLANY DIAŁANIA GR II

W dniach 27.06.2017-01.07.2017 r. odbędzie się doradztwo zawodowe w formie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników  kursu „Pracownik administracyjny i gospodarowania odpadami” Harmonogram realizacji wsparcia IPD

O projekcie

W dniu 26/04/2017 r. została podpisana przez Euro-Forum Marek Gudków z Lubelską Agencją Przedsiębiorczości w Lublinie Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0288/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u...