ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.01.2017

man-wearing-blue-blazer-on-business-meeting-picjumbo-com

Informacja o wyniku postępowania WCA/1/DZ

W załączeniuwynik postępowania ­- lista wybranych ofert, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

Załącznik


Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt nr RPWP.06.02.00-30-0196/15, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie przez doradcę zawodowego (opiekuna) indywidualnych spotkań w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu.

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – WCA/1/DZ

Załączniki do zapytania ofertowego – WCA/1/DZ


Miejsce składania ofert:

a). osobiście/pocztą na adres:

Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro

lub

Biuro Projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji”, ul. Berlinga 16/5, 62-400 Słupca.

b). drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres:  s.maj@euro-forum.com.pl

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Oferta na przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
oraz poradnictwa zawodowego, projekt Wielkopolskie Centrum Aktywizacji

Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny): 31.01.2017 do godziny 09.00.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *