ZAPYTANIE OFERTOWE PM/ZK-1/2017 z dnia 14/06/2017 r.

Euro-Forum Marek Gudków w związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.  „(Po)morze możliwości’’ ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne (projekt nr RPPM.05.05.00-22-0039/16), zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMPna poziomie A lub B (Trener) na terenie województwa pomorskiego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMPna poziomie A lub B (Trener) dla max. 90 osób dorosłych/9 grup szkoleniowych zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, w ramach Projektu w wymiarze 100 godzin szkoleniowych/grupa.

Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny):  27.06.2017 r. do godziny 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczone są w załączniku.

PM ZK 1 2017 Trener ICT 14 06 2017

PM ZK 1 2017 Trener ICT 14 06 2017

Możesz również polubić…