ZAPYTANIE OFERTOWE PM/ZK-2/2017 z dnia 14/06/2017 r.

Euro-Forum Marek Gudków w związku z rozpoczęciem realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne (projekt nr RPPM.05.05.00-22-0039/16), zaprasza do składania ofert na realizację usługi certyfikacji zewnętrznej – organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych (egzaminator, sala, dostęp do platformy egzaminacyjnej, wydanie certyfikatu) dla Uczestników Projektu, którzy  ukończyli 100-godzinne szkolenie ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMPna poziomie A lub B w województwie pomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi certyfikacji zewnętrznej – organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych (egzaminator, sala, dostęp do platformy egzaminacyjnej, wydanie certyfikatu) dla Uczestników Projektu – max. 90 osób dorosłych/9 grup szkoleniowych zamieszkujących lub/i pracujących na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli 100-godzinne szkolenie ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMP) na poziomie A lub B.

Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny):  27.06.2017 r.  do godziny 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczone są w załączniku.

PM ZK 2 2017 Certyfikacja ICT 14 06 2017 – doc

PM ZK 2 2017 Certyfikacja ICT 14 06 2017 – pdf

Możesz również polubić…