iAware – Partnerzy

O PROJEKCIE REZULTATY PARTNERZY

EURO-FORUM

Euro-Forum Spółka Jawna powstała w sierpniu 2008. Założycielami firmy są Agnieszka i Marek Gudków, osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku szkoleń i edukacji. U podstaw utworzenia spółki leżało zapotrzebowanie rynku na nowoczesne placówki szkoleniowe o jasno zdefiniowanym profilu interaktywnych, multimedialnych centrów nauczania języków obcych. Na ofertę edukacyjną składają się stacjonarne kursy językowe wykorzystujące nowoczesne narzędzia do nauki języków. Wysoka jakość świadczonych usług zapewniona jest dzięki specjalistycznym laboratoriom językowym oraz salom szkoleniowym wyposażonym w interaktywne, multimedialne narzędzia. Firma dysponuje także specjalistycznym oprogramowaniem do prezentacji materiałów bezpośrednio z podręcznika kursowego na tablicy interaktywnej oraz oprogramowaniem do tworzenia interaktywnych ćwiczeń internetowych, które w głównej mierze opiera się na wdrożeniu modułu dostępowego do aktywnej nauki przez Internet. Tematyka realizowanych przez firmę projektów obejmuje: szkolenia i kursy językowe, ale także szkolenia zawodowe oraz informatyczne skierowane do różnorodnych grup uczestników (dzieci, młodzież, dorośli, osoby 50+, klienci indywidualni, przedsiębiorstwa i ich pracownicy, szkoły, uczniowie i pracownicy oświaty). Firma łączy kursy językowe z warsztatami budowania kompetencji XXI wieku – związanymi z umiejętności ICT.

COFAC / CICANT

ULHT / CICANT – Centrum Badań Komunikacji Stosowanej, Kultury i Nowych Technologii powstało w rezultacie wysiłków podjętych przez Wydział Komunikacji, Architektury, Sztuki i Technologii Informacyjnych (ECATI) Uniwersytetu Lusófona w celu stworzenia jednostki, która pozwoli na integrację i wykorzystanie prowadzonych w niej działań badawczych i rozwojowych. Działania CICANT są ukierunkowane na innowacyjne i interdyscyplinarne badania w dziedzinie komunikacji i badań medialnych, promując badania teoretyczne i stosowane w trzech głównych obszarach tematycznych: Technologie medialne i literatura (MTL); Media, społeczeństwo i kultura (MSC); oraz Media Arts i Creative Industries (MACI), które są naturalną kontynuacją wcześniejszych prac opracowanych w jednostce CICANT, będącej wcześniej częścią CIC.Digital.

PRISM

Celem stowarzyszenia PRISM jest stworzenie możliwości rozwoju na obszarach, na których działa, w celu promowania ich na arenie międzynarodowej na poziomie gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

PRISM prezentuje się jako wykwalifikowany agent rozwoju, zdolny do przechwytywania i prosperowania w obszarze polityk wsparcia i rozwoju promowanych przez organy ponadnarodowe, w szczególności przez Komisję Europejską (na przykład za pośrednictwem funduszy strukturalnych i programów zarządzanych centralnie przez różne dyrekcje generalne Komisji), ale także przez państwo, regiony i inne organy międzynarodowe.

W tym kontekście PRISM działa zarówno bezpośrednio, jak i we współpracy oraz na rzecz organów publicznych i organizacji prywatnych, które chcą korzystać z nowych narzędzi, zachęcając do rozpowszechniania dobrych praktyk i przekazywania know-how.

PRISM promuje doskonałość oraz umiejętności zawodowe i przedsiębiorcze, w szczególności umiejętności młodym ludziom zapewniając im ważne wsparcie dla ich ekspresji na poziomie europejskim i międzynarodowym.

PRISM poświęca się badaniom i szkoleniom w dziedzinie współpracy, internacjonalizacji i możliwości, które charakteryzują te elementy, w szczególności poprzez analizę wyzwań i wspólnych mocnych stron terytoriów obszaru euro-śródziemnomorskiego, projektowanie i promowanie wspólnych rozwiązań i interwencji.