iAware – Rezultaty

O PROJEKCIE REZULTATY PARTNERZY

Wypracowane w ramach projektu rezultaty pracy intelektualnej to:

1. Modułowy Program Szkolenia Kompetencji Cyfrowych „iAware” program szkoleniowy opracowany w sposób praktyczny i funkcjonalny, z wydzielonymi pięcioma modułami tematycznymi uwzględniającymi zagadnienia związane z zagrożeniami w sieci, ich identyfikacją i przeciwdziałaniem im, aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie informacyjnym, czy świadomym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

2. Platforma edukacyjna „iAware” aplikacja internetowa, na której udostępnione zostaną w formie cyfrowej pozostałe rezultaty projektu. Umożliwi trenerom prowadzenie szkoleń w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem multimediów dedykowanych do poszczególnych modułów. Korzystać z niej będą mogły indywidualne osoby dorosłe chcące podnieść swoje kompetencje z zakresu świadomego korzystania z ICT.

3. Przewodnik metodyczny z instrukcją dla trenera Instrukcja wykorzystania narzędzi dla trenerów ICT i edukatorów pracujących z osobami dorosłymi opublikowana w formie e-booka. Skupi się na kompleksowym i merytorycznym wsparciu rozwoju trenerów w obszarach kompetencyjnych najbardziej wymagających interwencji, w związku ze zdiagnozowanymi w projekcie problemami i potrzebami.