ZAPYTANIE OFERTOWE WCA/1/KK z dnia 26.01.2017

17.03.2017 r. Informacja o wyniku postępowania WCA/1/KK

Załącznik

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Euro-Forum Marek Gudków w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania
6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt nr RPWP.06.02.00-30-0196/15, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia „KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ” (trener).

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe – WCA/1/KK
Załączniki do zapytania ofertowego – WCA/1/KK

Miejsce składania ofert:
a). osobiście/pocztą na adres:
Euro-Forum Marek Gudków, ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro
lub
Biuro Projektu „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji”, ul. Berlinga 16/5, 62-400 Słupca.
b). drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: s.maj@euro-forum.com.pl
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ” (trener), projekt Wielkopolskie Centrum Aktywizacji
Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny): 03.02.2017 do godziny 09.00.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *