Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 8 Regulaminu rekrutacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na niepełnosprawność), mają Panie możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również zamówienie członka zespołu projektowego celem złożenia podpisu na dokumentach.

Możesz również polubić…