REKRUTACJA DO PROJEKTU od 18.04 do 28.04

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu przeprowadzony będzie w terminie od 18.04 do 28.04.2017. Dokumenty należy składać w sekretariacie EURO-FORUM, przy  ul. Granicznej 4, na II piętrze, w godzinach 8:00 – 15:00.

 Aktualny Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym i pozostałymi załącznikami znajduje się TU.

UWAGA: Do formularza rekrutacyjnego prosimy dołączyć oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis, którego wzór został dołączony do Regulaminu rekrutacji.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo. Pierwszy obejmuje ocenę formalną i merytoryczną formularza rekrutacyjnego, natomiast drugi etap stanowi weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzona przez doradcę zawodowego. Po zakończeniu rekrutacji każda z kandydatek zostanie poinformowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie lub Liście rezerwowej.

Informujemy jednocześnie, że w zakładce PROJEKT znajdą Państwo do pobrania aktualną wersję dokumentacji, zaakceptowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Wszelkie pytania dotyczące procedury naboru oraz realizacji projektu można kierować drogą telefoniczną pod numerem 81 534 95 72, mailowo pod adresem l.piorowski@euro-forum.com.pl lub a.gumienniak@euro-forum.com.pl, oraz bezpośrednio w biurze projektu – siedzibie EURO-FORUM.

Możesz również polubić…