ZAPYTANIE OFERTOWE – Znak sprawy: Quizer/ZO-2/2017

nfta8pdaq9a-bench-accounting

Informacja o wybranym Wykonawcy

Załącznik


Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe, Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku PRACOWNIKA BADAWCZEGO członka zespołu badawczego do realizacji zadań w ramach Projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” realizowanego przez Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna.

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego ogłoszenia i składania ofert w terminie:

do 01 lutego  2017 do  godz. 23.59.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe QuizerZO.pdf
Zapytanie ofertowe QuzierZO.docx

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *